PRODUCTEN

Produktlijnen die in onze salon de basis vormen, zijn de produkten van Sassoon en Fudge. Deze produkten sluiten goed aan bij onze werkwijze en de wensen van onze klanten.

newlook producten